SALDO

grundformsprängd
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsprängd
pos indef sg u gensprängds
pos indef sg n nomsprängt
pos indef sg n gensprängts
pos indef pl nomsprängde
pos indef pl gensprängdes
pos def sg no_masc nomsprängde
pos def sg no_masc gensprängdes
pos def sg masc nomsprängde
pos def sg masc gensprängdes
pos def pl nomsprängde
pos def pl gensprängdes