SALDO

grundformspröd
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomspröd
pos indef sg u genspröds
pos indef sg n nomsprött
pos indef sg n gensprötts
pos indef pl nomspröda
pos indef pl gensprödas
pos def sg no_masc nomspröda
pos def sg no_masc gensprödas
pos def sg masc nomspröde
pos def sg masc gensprödes
pos def pl nomspröda
pos def pl gensprödas
komp nomsprödare
komp gensprödares
super indef nomsprödast
super indef gensprödasts
super def no_masc nomsprödaste
super def no_masc gensprödastes
super def masc nomsprödaste
super def masc gensprödastes
cspröd-/spröd
smsspröd-