SALDO

grundformstå att läsa
mönstervbm_4md1_stå
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivstår att läsa
pres ind s-formstås att läsa
pret ind aktivstod att läsa
pret ind s-formstods att läsa
pret konj aktivstode att läsa
pret konj s-formstodes att läsa
imperstå att läsa
inf aktivstå att läsa
inf s-formstås att läsa
sup aktivstått att läsa
sup s-formståtts att läsa
pres_part nomstående att läsa
pres_part genståendes att läsa