SALDO

grundformstödja
mönstervb_2a_stödja
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivstödjer/stöder
pres ind s-formstöds/stödes
pret ind aktivstödde
pret ind s-formstöddes
imperstöd
inf aktivstödja/stöda
inf s-formstödjas/stödas
sup aktivstött
sup s-formstötts
pres_part nomstödjande/stödande
pres_part genstödjandes/stödandes
pret_part indef sg u nomstödd
pret_part indef sg u genstödds
pret_part indef sg n nomstött
pret_part indef sg n genstötts
pret_part indef pl nomstödda
pret_part indef pl genstöddas
pret_part def sg no_masc nomstödda
pret_part def sg no_masc genstöddas
pret_part def sg masc nomstödde
pret_part def sg masc genstöddes
pret_part def pl nomstödda
pret_part def pl genstöddas
cstödje-/stöd-/stödje/stöd
smsstödje-/stöd-