SALDO

grundformstörta omkull
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivstörtar omkull
pres ind s-formstörtas omkull
pret ind aktivstörtade omkull
pret ind s-formstörtades omkull
imperstörta omkull
inf aktivstörta omkull
inf s-formstörtas omkull
sup aktivstörtat omkull
sup s-formstörtats omkull
pres_part nomstörtande omkull
pres_part genstörtandes omkull
pret_part indef sg u nomomkullstörtad/störtad omkull
pret_part indef sg u genomkullstörtads/störtads omkull
pret_part indef sg n nomomkullstörtat/störtat omkull
pret_part indef sg n genomkullstörtats/störtats omkull
pret_part indef pl nomomkullstörtade/störtade omkull
pret_part indef pl genomkullstörtades/störtades omkull
pret_part def sg no_masc nomomkullstörtade/störtade omkull
pret_part def sg no_masc genomkullstörtades/störtades omkull
pret_part def sg masc nomomkullstörtade/störtade omkull
pret_part def sg masc genomkullstörtades/störtades omkull
pret_part def pl nomomkullstörtade/störtade omkull
pret_part def pl genomkullstörtades/störtades omkull