SALDO

grundformstörta sig över
mönstervbm_1msp1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivstörtar er över/störtar oss över/störtar sig över/störtar dig över/störtar mig över
pret ind aktivstörtade er över/störtade oss över/störtade sig över/störtade dig över/störtade mig över
imperstörta er över/störta dig över
inf aktivstörta er över/störta oss över/störta sig över/störta dig över/störta mig över
sup aktivstörtat er över/störtat oss över/störtat sig över/störtat dig över/störtat mig över
pres_part nomstörtande er över/störtande oss över/störtande sig över/störtande dig över/störtande mig över
pres_part genstörtandes er över/störtandes oss över/störtandes sig över/störtandes dig över/störtandes mig över