SALDO

grundformstöta
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivstöter
pres ind s-formstöts/stötes
pret ind aktivstötte
pret ind s-formstöttes
imperstöt
inf aktivstöta
inf s-formstötas
sup aktivstött
sup s-formstötts
pres_part nomstötande
pres_part genstötandes
pret_part indef sg u nomstött
pret_part indef sg u genstötts
pret_part indef sg n nomstött
pret_part indef sg n genstötts
pret_part indef pl nomstötta
pret_part indef pl genstöttas
pret_part def sg no_masc nomstötta
pret_part def sg no_masc genstöttas
pret_part def sg masc nomstötte
pret_part def sg masc genstöttes
pret_part def pl nomstötta
pret_part def pl genstöttas
cstöt-/stöt
smsstöt-