SALDO

dokumentation (pdf)

stat

⇧[2]land PRIM

stat (nn)

[korpus]


35
PRIM republik statlig statsbildning
Arabien Dubai
Brittiska_samväldet dominion
autonom fristat
beroende drabantstat
buffert buffertstat
del delstat
enhetsparti enpartistat
furste furstendöme
förbund förbundsstat
granne grannstat
hertig hertigdöme
hövding hövdingadöme
idealisk idealstat
kapitalistisk kapitaliststat
kommunism folkrepublik
korsfarare korsfararstat
kultur3 kulturstat
kust strandstat
kärnvapen kärnvapenmakt
lyda lydstat
medlem medlemsstat
nationalitet nationalstat
polismakt polisstat
rättssäkerhet rättsstat
skurkaktig skurkstat
stad stadsstat
underlydande vasallstat
utbrytning utbrytarstat
välfärd välfärdsstat
ö2 örike östat
över överstatlig

34
angelägenhet statsangelägenhet
anslag statsanslag
anställd statsanställd
bidrag statsbidrag
budget statsbudget
bygge statsbygge
chef statschef
finanser statsfinanser
förbindelse2 entente
förbund federation
författning statsförfattning
förmögenhet statskassa
förteckning statskalender
förvaltning statsförvaltning
geolog statsgeolog
hemlighet statshemlighet
kupp statskupp
kyrka2 statskyrka
makt statsmakt
makt2 statsmakt2
minister statsminister
myndighet statsmyndighet
nytta statsnytta
organisation2 statsapparat
pakt icke-angreppspakt
religion statsreligion
rätt2 statsrättslig
skuld2 statsskuld
styre staten
styrelseform statsskick
vetenskap statskunskap statsvetenskap
äga förstatliga statsägd