SALDO

dokumentation (pdf)

sten

⇧[2]hård PRIM

sten (nn)

[korpus]


36
PRIM förstena grus kiselsten morän ortsten sten2 stenblock stenbumling stenhäll stenig
bygga byggsten
flat klappersten
fyllning fyllnadssten
gata kullersten
gatubeläggning gatsten
gräns gränssten
hav korall
kant kantsten
korn2 sand
krossa makadam
kvarn kvarnsten
liten småsten
minne4 minnessten
mura mursten
naturlig natursten
prydnad nefrit2
runa runsten
rymd meteor
slipa slipsten
spränga sprängsten
urinblåsa blåssten
urinvägar konkrement
utan stenfri
valv nyckelsten
varpa2 varpa3
vägg kragsten

35
ansamling stenansamling
belägga stenlagd stensatt
bryta3 stenbrott stenhuggeri
bädd2 stenbädd
flisa stenflisa
fästning stenfästning
golv stengolv
gravkista stenkista2
hacka2 pikhacka
hugga hugga_in2 tillslagen
hus stenhus
husgrund stenfot
hård stenhård
hög2 stenröse
kasta stenkastande stenkastande2 stenkastare stenkastning
kross stenkross
markera röse
milstolpe milsten
mur stenmur
pelare obelisk
period stenålder
platta stenplatta
skrift inskrift
skulptör bildhuggare
trappa stentrappa
verktyg stenverktyg
vägg stenvägg
yxa stenyxa
ås rullstensås