SALDO

grundformstjärnljus
mönsternn_6n_system
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomstjärnljus
sg indef genstjärnljus
sg def nomstjärnljuset
sg def genstjärnljusets
pl indef nomstjärnljus
pl indef genstjärnljus
pl def nomstjärnljusen
pl def genstjärnljusens
cistjärnljus/stjärnljus-
cmstjärnljus/stjärnljus-
smsstjärnljus-