SALDO

grundformstolt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomstolt
pos indef sg u genstolts
pos indef sg n nomstolt
pos indef sg n genstolts
pos indef pl nomstolta
pos indef pl genstoltas
pos def sg no_masc nomstolta
pos def sg no_masc genstoltas
pos def sg masc nomstolte
pos def sg masc genstoltes
pos def pl nomstolta
pos def pl genstoltas
komp nomstoltare
komp genstoltares
super indef nomstoltast
super indef genstoltasts
super def no_masc nomstoltaste
super def no_masc genstoltastes
super def masc nomstoltaste
super def masc genstoltastes
cstolt-/stolt
smsstolt-