SALDO

grundformstorsint
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomstorsint
pos indef sg u genstorsints
pos indef sg n nomstorsint
pos indef sg n genstorsints
pos indef pl nomstorsinta
pos indef pl genstorsintas
pos def sg no_masc nomstorsinta
pos def sg no_masc genstorsintas
pos def sg masc nomstorsinte
pos def sg masc genstorsintes
pos def pl nomstorsinta
pos def pl genstorsintas
komp nomstorsintare
komp genstorsintares
super indef nomstorsintast
super indef genstorsintasts
super def no_masc nomstorsintaste
super def no_masc genstorsintastes
super def masc nomstorsintaste
super def masc genstorsintastes
cstorsint-/storsint
smsstorsint-