SALDO

grundformsträng
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsträng
pos indef sg u gensträngs
pos indef sg n nomsträngt
pos indef sg n gensträngts
pos indef pl nomstränga
pos indef pl gensträngas
pos def sg no_masc nomstränga
pos def sg no_masc gensträngas
pos def sg masc nomstränge
pos def sg masc genstränges
pos def pl nomstränga
pos def pl gensträngas
komp nomsträngare
komp gensträngares
super indef nomsträngast
super indef gensträngasts
super def no_masc nomsträngaste
super def no_masc gensträngastes
super def masc nomsträngaste
super def masc gensträngastes
csträng-/sträng
smssträng-