SALDO

dokumentation (pdf)

straffbalk

⇧[2]balk2 strafflag

straffbalk (nn)

[korpus]

* *