SALDO

dokumentation (pdf)

strangulerbar

⇧[2]strangulera möjlig

strangulerbar (av)

[korpus]


1
PRIM strangulerbarhet
*