SALDO

dokumentation (pdf)

stratagem

⇧[2]krigslist PRIM

stratagem (nn)

[korpus]

* *