SALDO

grundformstratifierbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomstratifierbar
pos indef sg u genstratifierbars
pos indef sg n nomstratifierbart
pos indef sg n genstratifierbarts
pos indef pl nomstratifierbara
pos indef pl genstratifierbaras
pos def sg no_masc nomstratifierbara
pos def sg no_masc genstratifierbaras
pos def sg masc nomstratifierbare
pos def sg masc genstratifierbares
pos def pl nomstratifierbara
pos def pl genstratifierbaras
komp nomstratifierbarare
komp genstratifierbarares
super indef nomstratifierbarast
super indef genstratifierbarasts
super def no_masc nomstratifierbaraste
super def no_masc genstratifierbarastes
super def masc nomstratifierbaraste
super def masc genstratifierbarastes
cstratifierbar-/stratifierbar
smsstratifierbar-