SALDO

dokumentation (pdf)

student

⇧[2]studera PRIM

student (nn)

[korpus]


6
PRIM studiosus
Oxford Oxfordstudent
först+år förstaårsstudent
ingenjörsutbildning ingenjörsstudent
mångårig överliggare
sist+år sistaårsstudent

20
betyg studentbetyg
bostad studentbostad
bostadshus studenthem
examen studentexamen
fest gask
inflytande studentinflytande
inskriva2 immatrikulation
klubb studentnation
kår studentkår
liv studentliv
matrikel universitetsmatrikel
matservering2 konviktorium
ordförande kurator2
prenumeration studentprenumeration
revolt studentrevolt
rum studentrum
sång studentsång
teater studentteater
tillströmning studenttillströmning
uppsluppen studentikos