SALDO

dokumentation (pdf)

styrkegrad

⇧[2]styrka PRIM

styrkegrad (nn)

[korpus]

* *