SALDO

grundformsubstantiverbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsubstantiverbar
pos indef sg u gensubstantiverbars
pos indef sg n nomsubstantiverbart
pos indef sg n gensubstantiverbarts
pos indef pl nomsubstantiverbara
pos indef pl gensubstantiverbaras
pos def sg no_masc nomsubstantiverbara
pos def sg no_masc gensubstantiverbaras
pos def sg masc nomsubstantiverbare
pos def sg masc gensubstantiverbares
pos def pl nomsubstantiverbara
pos def pl gensubstantiverbaras
komp nomsubstantiverbarare
komp gensubstantiverbarares
super indef nomsubstantiverbarast
super indef gensubstantiverbarasts
super def no_masc nomsubstantiverbaraste
super def no_masc gensubstantiverbarastes
super def masc nomsubstantiverbaraste
super def masc gensubstantiverbarastes
csubstantiverbar-/substantiverbar
smssubstantiverbar-