SALDO

grundformsupplerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsupplerbar
pos indef sg u gensupplerbars
pos indef sg n nomsupplerbart
pos indef sg n gensupplerbarts
pos indef pl nomsupplerbara
pos indef pl gensupplerbaras
pos def sg no_masc nomsupplerbara
pos def sg no_masc gensupplerbaras
pos def sg masc nomsupplerbare
pos def sg masc gensupplerbares
pos def pl nomsupplerbara
pos def pl gensupplerbaras
komp nomsupplerbarare
komp gensupplerbarares
super indef nomsupplerbarast
super indef gensupplerbarasts
super def no_masc nomsupplerbaraste
super def no_masc gensupplerbarastes
super def masc nomsupplerbaraste
super def masc gensupplerbarastes
csupplerbar-/supplerbar
smssupplerbar-