SALDO

grundformsupponerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsupponerbar
pos indef sg u gensupponerbars
pos indef sg n nomsupponerbart
pos indef sg n gensupponerbarts
pos indef pl nomsupponerbara
pos indef pl gensupponerbaras
pos def sg no_masc nomsupponerbara
pos def sg no_masc gensupponerbaras
pos def sg masc nomsupponerbare
pos def sg masc gensupponerbares
pos def pl nomsupponerbara
pos def pl gensupponerbaras
komp nomsupponerbarare
komp gensupponerbarares
super indef nomsupponerbarast
super indef gensupponerbarasts
super def no_masc nomsupponerbaraste
super def no_masc gensupponerbarastes
super def masc nomsupponerbaraste
super def masc gensupponerbarastes
csupponerbar-/supponerbar
smssupponerbar-