SALDO

grundformsvära
mönstervb_4a_svära
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsvärjer/svär
pres ind s-formsvärs/sväres
pres konj aktivsväre/svärje
pres konj s-formsväres/svärjes
pret ind aktivsvor
pret ind s-formsvors
pret konj aktivsvure
pret konj s-formsvures
impersvär
inf aktivsvärja/svära
inf s-formsvärjas/sväras
sup aktivsvurit
sup s-formsvurits
pres_part nomsvärjande/svärande
pres_part gensvärjandes/svärandes
pret_part indef sg u nomsvuren
pret_part indef sg u gensvurens
pret_part indef sg n nomsvuret
pret_part indef sg n gensvurets
pret_part indef pl nomsvurna
pret_part indef pl gensvurnas
pret_part def sg no_masc nomsvurna
pret_part def sg no_masc gensvurnas
pret_part def sg masc nomsvurne
pret_part def sg masc gensvurnes
pret_part def pl nomsvurna
pret_part def pl gensvurnas
csvär-/svär
smssvär-