SALDO

grundformsvårbedd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsvårbedd
pos indef sg u gensvårbedds
pos indef sg n nomsvårbett
pos indef sg n gensvårbetts
pos indef pl nomsvårbedda
pos indef pl gensvårbeddas
pos def sg no_masc nomsvårbedda
pos def sg no_masc gensvårbeddas
pos def sg masc nomsvårbedde
pos def sg masc gensvårbeddes
pos def pl nomsvårbedda
pos def pl gensvårbeddas
komp nomsvårbeddare
komp gensvårbeddares
super indef nomsvårbeddast
super indef gensvårbeddasts
super def no_masc nomsvårbeddaste
super def no_masc gensvårbeddastes
super def masc nomsvårbeddaste
super def masc gensvårbeddastes
csvårbedd-/svårbedd
smssvårbedd-