SALDO

grundformsvalla
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsvallar
pres ind s-formsvallas
pret ind aktivsvallade
pret ind s-formsvallades
impersvalla
inf aktivsvalla
inf s-formsvallas
sup aktivsvallat
sup s-formsvallats
pres_part nomsvallande
pres_part gensvallandes
pret_part indef sg u nomsvallad
pret_part indef sg u gensvallads
pret_part indef sg n nomsvallat
pret_part indef sg n gensvallats
pret_part indef pl nomsvallade
pret_part indef pl gensvallades
pret_part def sg no_masc nomsvallade
pret_part def sg no_masc gensvallades
pret_part def sg masc nomsvallade
pret_part def sg masc gensvallades
pret_part def pl nomsvallade
pret_part def pl gensvallades
csvall-/svall
smssvall-