SALDO

grundformsynkoperbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsynkoperbar
pos indef sg u gensynkoperbars
pos indef sg n nomsynkoperbart
pos indef sg n gensynkoperbarts
pos indef pl nomsynkoperbara
pos indef pl gensynkoperbaras
pos def sg no_masc nomsynkoperbara
pos def sg no_masc gensynkoperbaras
pos def sg masc nomsynkoperbare
pos def sg masc gensynkoperbares
pos def pl nomsynkoperbara
pos def pl gensynkoperbaras
komp nomsynkoperbarare
komp gensynkoperbarares
super indef nomsynkoperbarast
super indef gensynkoperbarasts
super def no_masc nomsynkoperbaraste
super def no_masc gensynkoperbarastes
super def masc nomsynkoperbaraste
super def masc gensynkoperbarastes
csynkoperbar-/synkoperbar
smssynkoperbar-