SALDO

grundformsysselsätta
mönstervb_2a_sätta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsysselsätter
pres ind s-formsysselsätts/sysselsättes
pret ind aktivsysselsatte
pret ind s-formsysselsattes
impersysselsätt
inf aktivsysselsätta
inf s-formsysselsättas
sup aktivsysselsatt
sup s-formsysselsatts
pres_part nomsysselsättande
pres_part gensysselsättandes
pret_part indef sg u nomsysselsatt
pret_part indef sg u gensysselsatts
pret_part indef sg n nomsysselsatt
pret_part indef sg n gensysselsatts
pret_part indef pl nomsysselsatta
pret_part indef pl gensysselsattas
pret_part def sg no_masc nomsysselsatta
pret_part def sg no_masc gensysselsattas
pret_part def sg masc nomsysselsatte
pret_part def sg masc gensysselsattes
pret_part def pl nomsysselsatta
pret_part def pl gensysselsattas
csysselsätt-/sysselsätt
smssysselsätt-