SALDO

grundformsysterlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsysterlig
pos indef sg u gensysterligs
pos indef sg n nomsysterligt
pos indef sg n gensysterligts
pos indef pl nomsysterliga
pos indef pl gensysterligas
pos def sg no_masc nomsysterliga
pos def sg no_masc gensysterligas
pos def sg masc nomsysterlige
pos def sg masc gensysterliges
pos def pl nomsysterliga
pos def pl gensysterligas
komp nomsysterligare
komp gensysterligares
super indef nomsysterligast
super indef gensysterligasts
super def no_masc nomsysterligaste
super def no_masc gensysterligastes
super def masc nomsysterligaste
super def masc gensysterligastes
csysterlig-/systerlig
smssysterlig-