SALDO

grundformtämjbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtämjbar
pos indef sg u gentämjbars
pos indef sg n nomtämjbart
pos indef sg n gentämjbarts
pos indef pl nomtämjbara
pos indef pl gentämjbaras
pos def sg no_masc nomtämjbara
pos def sg no_masc gentämjbaras
pos def sg masc nomtämjbare
pos def sg masc gentämjbares
pos def pl nomtämjbara
pos def pl gentämjbaras
komp nomtämjbarare
komp gentämjbarares
super indef nomtämjbarast
super indef gentämjbarasts
super def no_masc nomtämjbaraste
super def no_masc gentämjbarastes
super def masc nomtämjbaraste
super def masc gentämjbarastes
ctämjbar-/tämjbar
smstämjbar-