SALDO

grundformtåga ut
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivtågar ut
pres ind s-formtågas ut
pret ind aktivtågade ut
pret ind s-formtågades ut
impertåga ut
inf aktivtåga ut
inf s-formtågas ut
sup aktivtågat ut
sup s-formtågats ut
pres_part nomtågande ut
pres_part gentågandes ut
pret_part indef sg u nomuttågad/tågad ut
pret_part indef sg u genuttågads/tågads ut
pret_part indef sg n nomuttågat/tågat ut
pret_part indef sg n genuttågats/tågats ut
pret_part indef pl nomuttågade/tågade ut
pret_part indef pl genuttågades/tågades ut
pret_part def sg no_masc nomuttågade/tågade ut
pret_part def sg no_masc genuttågades/tågades ut
pret_part def sg masc nomuttågade/tågade ut
pret_part def sg masc genuttågades/tågades ut
pret_part def pl nomuttågade/tågade ut
pret_part def pl genuttågades/tågades ut