SALDO

grundformtöjbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtöjbar
pos indef sg u gentöjbars
pos indef sg n nomtöjbart
pos indef sg n gentöjbarts
pos indef pl nomtöjbara
pos indef pl gentöjbaras
pos def sg no_masc nomtöjbara
pos def sg no_masc gentöjbaras
pos def sg masc nomtöjbare
pos def sg masc gentöjbares
pos def pl nomtöjbara
pos def pl gentöjbaras
komp nomtöjbarare
komp gentöjbarares
super indef nomtöjbarast
super indef gentöjbarasts
super def no_masc nomtöjbaraste
super def no_masc gentöjbarastes
super def masc nomtöjbaraste
super def masc gentöjbarastes
ctöjbar-/töjbar
smstöjbar-