SALDO

dokumentation (pdf)

ta_betalt

⇧[2]betala PRIM

ta_betalt (vbm)

[korpus]

* *