SALDO

grundformta opp
mönstervbm_4ap1_ta
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivtager opp/tar opp
pres ind s-formtags opp/tages opp/tas opp
pres konj aktivtage opp
pres konj s-formtages opp
pret ind aktivtog opp
pret ind s-formtogs opp
pret konj aktivtoge opp
pret konj s-formtoges opp
impertag opp/ta opp
inf aktivtaga opp/ta opp
inf s-formtagas opp/tas opp
sup aktivtagit opp
sup s-formtagits opp
pres_part nomtagande opp
pres_part gentagandes opp
pret_part indef sg u nomopptagen/tagen opp
pret_part indef sg u genopptagens/tagens opp
pret_part indef sg n nomopptaget/taget opp
pret_part indef sg n genopptagets/tagets opp
pret_part indef pl nomopptagna/tagna opp
pret_part indef pl genopptagnas/tagnas opp
pret_part def sg no_masc nomopptagna/tagna opp
pret_part def sg no_masc genopptagnas/tagnas opp
pret_part def sg masc nomopptagne/tagne opp
pret_part def sg masc genopptagnes/tagnes opp
pret_part def pl nomopptagna/tagna opp
pret_part def pl genopptagnas/tagnas opp