SALDO

dokumentation (pdf)

ta_sig

⇧[2]bra PRIM

ta_sig (vbm)

[korpus]


1
ut ta_sig_ut
*