SALDO

dokumentation (pdf)

ta_upp2

⇧[2]beröra2 PRIM

ta_opp (vbm), ta_upp (vbm)

[korpus]

* *