SALDO

grundformta upp
mönstervbm_4ap1_ta
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivtager upp/tar upp
pres ind s-formtags upp/tages upp/tas upp
pres konj aktivtage upp
pres konj s-formtages upp
pret ind aktivtog upp
pret ind s-formtogs upp
pret konj aktivtoge upp
pret konj s-formtoges upp
impertag upp/ta upp
inf aktivtaga upp/ta upp
inf s-formtagas upp/tas upp
sup aktivtagit upp
sup s-formtagits upp
pres_part nomtagande upp
pres_part gentagandes upp
pret_part indef sg u nomupptagen/tagen upp
pret_part indef sg u genupptagens/tagens upp
pret_part indef sg n nomupptaget/taget upp
pret_part indef sg n genupptagets/tagets upp
pret_part indef pl nomupptagna/tagna upp
pret_part indef pl genupptagnas/tagnas upp
pret_part def sg no_masc nomupptagna/tagna upp
pret_part def sg no_masc genupptagnas/tagnas upp
pret_part def sg masc nomupptagne/tagne upp
pret_part def sg masc genupptagnes/tagnes upp
pret_part def pl nomupptagna/tagna upp
pret_part def pl genupptagnas/tagnas upp