SALDO

dokumentation (pdf)

tak

⇧[2]över PRIM

tak (nn)

[korpus]


39
PRIM frontespis sadeltak säteritak takfall taknock täckt vind3 vindskupa2
altare tabernakel
bil biltak
bruten mansardtak
fängelse fängelsetak
glas glastak
grästorv torvtak
halm halmtak
inre innertak
koppar koppartak
kröka valv
kyrka kyrktak
ladugård ladugårdstak
paraplyliknande paraplytak
plåt plåttak
pris pristak
prydnad baldakin
pärlspont pärlsponttak
ruff rufftak
rund kupol
rök skorsten
simhall simhallstak
skifferplatta skiffertak
skydda skyddstak
spån spåntak
storma2 stormtak
sågtandad sågtak
tält tälttak
ugn ugnskappa
utan taklös
växthus växthustak
yttre yttertak

29
altan takaltan
avloppsbrunn takbrunn
balk takås2
belysning takbelysning
beläggning takbeläggning
bjälke hanbjälke högben takbjälke
brand takbrand
bräda takpanel
bygga takläggare takresning
fest takfest
fläkt2 takfläkt
fönster takfönster
gräs ag
klättra takklättrare
konstruktion takkonstruktion
lampa taklampa
list taklist
ljuskrona takkrona
ras3 takras
sektion2 taksektion
silhuett taksilhuett
snöskottare takskottare
spån spånklädd
stock kroppås
säng himmelssäng
tegel tegelpanna