SALDO

dokumentation (pdf)

tal2

⇧[2]tala PRIM

tal2 (nn)

[korpus]


2
bakgrund bakgrundstal
konstgjord talsyntes

10
avbryta bita_av3
hjärna talcentrum
hjärnskada afasi
pjäs talpjäs
registrera dikteringsmaskin
show talshow
situation talsituation
skriva_ned transkribera2
språkteknologi talteknologi
sång2 parlando