SALDO

grundformtam
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtam
pos indef sg u gentams
pos indef sg n nomtamt
pos indef sg n gentamts
pos indef pl nomtama
pos indef pl gentamas
pos def sg no_masc nomtama
pos def sg no_masc gentamas
pos def sg masc nomtame
pos def sg masc gentames
pos def pl nomtama
pos def pl gentamas
komp nomtamare
komp gentamares
super indef nomtamast
super indef gentamasts
super def no_masc nomtamaste
super def no_masc gentamastes
super def masc nomtamaste
super def masc gentamastes
ctam-/tam
smstam-