SALDO

dokumentation (pdf)

tamhet

⇧[2]tam PRIM

tamhet (nn)

[korpus]

* *