SALDO

dokumentation (pdf)

tarv

⇧[2]naturbehov PRIM

tarv (nn)

[korpus]

* *