SALDO

grundformtaxera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtaxerar
pres ind s-formtaxeras
pret ind aktivtaxerade
pret ind s-formtaxerades
impertaxera
inf aktivtaxera
inf s-formtaxeras
sup aktivtaxerat
sup s-formtaxerats
pres_part nomtaxerande
pres_part gentaxerandes
pret_part indef sg u nomtaxerad
pret_part indef sg u gentaxerads
pret_part indef sg n nomtaxerat
pret_part indef sg n gentaxerats
pret_part indef pl nomtaxerade
pret_part indef pl gentaxerades
pret_part def sg no_masc nomtaxerade
pret_part def sg no_masc gentaxerades
pret_part def sg masc nomtaxerade
pret_part def sg masc gentaxerades
pret_part def pl nomtaxerade
pret_part def pl gentaxerades