SALDO

dokumentation (pdf)

temperatur

⇧[2]värme PRIM

temperatur (nn)

[korpus]


21
PRIM Celsius absoluta_nollpunkten temperera
arbete arbetstemperatur
dagtid dagstemperatur
färg färgtemperatur
genomsnitt medeltemperatur
koka kokpunkt
kropp kroppstemperatur
ljummen tempererad
luft lufttemperatur
låg kryoteknik
maximal maximitemperatur
minimum minimitemperatur
reaktion reaktionstemperatur
rum rumstemperatur rumstempererad
samma isoterm
smälta smältpunkt
tillfrysa fryspunkt
vatten vattentemperatur

18
beständig2 temperaturbeständig
fördelning temperaturfördelning
förhållande2 temperaturförhållande
förändring temperaturförändring
givare2 temperaturgivare
höjning temperaturhöjning
känslig temperaturkänslig
mäta termistor termometer
mått grad
område temperaturområde
skala2 temperaturskala
skillnad temperaturskillnad
supraledning högtemperatursupraledning
svängning temperatursvängning
sänkning temperatursänkning
utveckling temperaturutveckling
växling temperaturväxling