SALDO

dokumentation (pdf)

temperaturförhållande

⇧[2]förhållande2 temperatur

temperaturförhållande (nn)

[korpus]

* *