SALDO

grundformtesaurerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtesaurerbar
pos indef sg u gentesaurerbars
pos indef sg n nomtesaurerbart
pos indef sg n gentesaurerbarts
pos indef pl nomtesaurerbara
pos indef pl gentesaurerbaras
pos def sg no_masc nomtesaurerbara
pos def sg no_masc gentesaurerbaras
pos def sg masc nomtesaurerbare
pos def sg masc gentesaurerbares
pos def pl nomtesaurerbara
pos def pl gentesaurerbaras
komp nomtesaurerbarare
komp gentesaurerbarares
super indef nomtesaurerbarast
super indef gentesaurerbarasts
super def no_masc nomtesaurerbaraste
super def no_masc gentesaurerbarastes
super def masc nomtesaurerbaraste
super def masc gentesaurerbarastes
ctesaurerbar-/tesaurerbar
smstesaurerbar-