SALDO

grundformtidsenlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtidsenlig
pos indef sg u gentidsenligs
pos indef sg n nomtidsenligt
pos indef sg n gentidsenligts
pos indef pl nomtidsenliga
pos indef pl gentidsenligas
pos def sg no_masc nomtidsenliga
pos def sg no_masc gentidsenligas
pos def sg masc nomtidsenlige
pos def sg masc gentidsenliges
pos def pl nomtidsenliga
pos def pl gentidsenligas
komp nomtidsenligare
komp gentidsenligares
super indef nomtidsenligast
super indef gentidsenligasts
super def no_masc nomtidsenligaste
super def no_masc gentidsenligastes
super def masc nomtidsenligaste
super def masc gentidsenligastes
ctidsenlig-/tidsenlig
smstidsenlig-