SALDO

dokumentation (pdf)

tidsepok

⇧[2]epok PRIM

tidsepok (nn)

[korpus]

*
1
typisk tidstypisk