SALDO

dokumentation (pdf)

tidstypisk

⇧[2]typisk tidsepok

tidstypisk (av)

[korpus]

*
1
byggnad periodbyggnad