SALDO

grundformtidstypisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtidstypisk
pos indef sg u gentidstypisks
pos indef sg n nomtidstypiskt
pos indef sg n gentidstypiskts
pos indef pl nomtidstypiska
pos indef pl gentidstypiskas
pos def sg no_masc nomtidstypiska
pos def sg no_masc gentidstypiskas
pos def sg masc nomtidstypiske
pos def sg masc gentidstypiskes
pos def pl nomtidstypiska
pos def pl gentidstypiskas
komp nomtidstypiskare
komp gentidstypiskares
super indef nomtidstypiskast
super indef gentidstypiskasts
super def no_masc nomtidstypiskaste
super def no_masc gentidstypiskastes
super def masc nomtidstypiskaste
super def masc gentidstypiskastes
ctidstypisk-/tidstypisk
smstidstypisk-