SALDO

grundformtillägg
mönsternn_6n_bord
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomtillägg
sg indef gentilläggs
sg def nomtillägget
sg def gentilläggets
pl indef nomtillägg
pl indef gentilläggs
pl def nomtilläggen
pl def gentilläggens
citilläggs/tillägg/tilläggs-/tillägg-
cmtilläggs/tillägg/tilläggs-/tillägg-
smstilläggs-/tillägg-